Besøg i Sønderborg Lufthavn

Dato: 18.09.2018
Tid: 18:00
Sted: Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Lufthavnschef Christian Berg vil fortælle om strategiprocessen og udviklingsplanerne for Sønderborg Lufthavn.

Vi bliver taget med bag tæppet for en kort fremvisning af en lufthavn i drift. :-)

I den forbindelse skal vi sikkerhedsgodkendes, og derfor er det nødvendigt med angivelse af cpr.nr. i forbindelse med tilmelding. !

I Sønderborg Kommunes analyse- og handlingsplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse” er infrastruktur og transport ét ud af tre afgørende indsatsområder for at skabe vækst og udvikling i Sønderborg Kommune.

Her spiller udviklingen af Sønderborg Lufthavn en central rolle i forhold til at sikre erhvervslivet adgang til effektiv og fleksibel transport. Derfor besluttede Sønderborg Kommune at igangsætte en strategiproces for Sønderborg Lufthavn med henblik på at sikre lufthavnen et langsigtet strategisk grundlag at arbejde ud fra.

Strategiarbejdet udføres i tre faser:

  1. De strategiske muligheder for den fremtidige drift og udvikling af Sønderborg Lufthavn afdækkes og analyseres.
  2. De strategiske muligheder konkretiseres med henblik på at udarbejde en forretningsplan.
  3. Med udgangspunkt i strategi og forretningsplan udarbejdes et oplæg til lufthavnens fremtidige organisering med henblik på at afklare den mest hensigtsmæssige driftsform og ejerstruktur.

Første fase og anden fase er udarbejdet og godkendt politisk. Herefter er fase 3 igangsat, hvor der er udarbejdet et oplæg til forretningsmodeller. For at kvalificere det samlede strategiarbejde yderligere er strategiprocessens fase 3 blevet suppleret med:

- en samfundsøkonomisk analyse af udviklingen i Sønderborg Lufthavn

- Notat om støttemuligheder

Arrangør: 

Betina Wichmann Knudsen
Chef for Byrådssekretariatet