Generalfrosamling 2024

Dato: 21.02.2024
Tid: 18:00 - 21:00
Sted: (oplyses senere)

Den årlige obligatoriske generalforsamling i hht. vedtægterne.